K

Fornlämningar Skurup - 4 träffar

Bronsåldershögarna i Vemmenhögsbygden

Område: Skurup  Karta

Fornlämningar De många bronsåldershögarna erinrar om att trakten varit bebodd och odlad i årtusenden. Mellan Östra Vemmenhög och Tullstorp finns ett komplex av bronsåldershögar, de s k Vemmen...

Hörte ruin

Område: Skurup  Karta

Fornlämningar Denna gavel i gråsten och tegel har aldrig ingått i en byggnad. Ruinen uppfördes i sitt nuvarande skick år 1907 av godsägare Albrecht Baltzar Wallis på Dybäck.

Rydsgårdsstenen

Område: Skurup  Karta

Fornlämningar Stenen som ristades på vikingatiden har en enkel ornamentik med två raka runslingor, som båda bildar formen av en romersk båge.Stenen som också kallas Södra Villiestenen ligger ...

Stjärneholms borgruin

Område: Skurup  Karta

Fornlämningar, Naturattraktion, Barn/familj Ute på en ö i den lilla sjön strax norr om Lillesjö ligger den numera igenvuxna ruinholmen.

Kundservice

    Information Skurup
    Stora Torggatan 4
    274 80 Skurup
  • 0411- 536048,58
  • turist@skurup